Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


CY GPP AWARDS 2019

Αλλαγή στην τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Διαγωνισμό - CY GPP AWARDS 2019


Η νέα τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό CY GPP WARSD 2019, είναι η Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.


Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, ανακοινώνει το διαγωνισμό CY GPP AWARDS 2019.

Η διοργάνωση των Βραβείων CY GPP AWARDS στην Κύπρο, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναγνώριση των προσπαθειών και της φιλοπεριβαλλοντικής δράσης των Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (εφαρμόζεται από το 2014), αλλά και των Οργανισμών Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο θεσμό των CY GPP AWARDs από το 2017.

Tο 2018 προστέθηκε στα CY GPP AWARDS ακόμα μια κατηγορία με θέμα «Προϊόντα και Υπηρεσίες Διαχείρισης Πρασίνου», κάτω από την οποία έχει ενταχθεί και το Πρόγραμμα για τους Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου του Τμήματος Γεωργίας.


Φέτος η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στον πιο κάτω σύνδεσμο https://drive.google.com/open?id=1k6b3RYDH22oKbqjGK8krC4X8Dul_ohSz30NTeKfc-og

Έχει ετοιμαστεί σχετικός Οδηγός Συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης.

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε για μια από τις δυο ενότητες, είτε και για τις δύο ενότητες (Α - Ολοκληρωμένης Πολιτικής & Β – Εφαρμογή Πράσινης Πολιτικής ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών).

Αίτηση επίσης μπορεί να υποβληθεί είτε για μία κατηγορία της ενότητας Β, είτε για περισσότερες κατηγορίες από κάθε ενδιαφερόμενο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγός Συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης για τα CY GPP AWARDS 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρονική αίτηση GPP AWARDS 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνδεικτικός κατάλογος ιθαγενών ειδών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος Χωροκατακτητικών Ειδών Ενωσιακού Ενδιαφέροντος 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόσκληση Υποβολής Αίτησης -CY GPP AWARDS 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatINVITATION - AGENDA- CY GPP AWARDS 2019 V2.pdf