Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Ανανέωσης Καταχώρησης στο Μητρώο EMAS, βάση του άρθρου 6(1) και 6(2) του Κανονισμού 1221/2009/ΕΕ, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που αντιμετωπίζει το Κράτος από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid -19)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση τυπου EMAS COVID 19 - 2020.pdf