Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Αλλαγή Ημερομηνίας έναρξης της κολυμβητικής περιόδου του 2020 στα πλαίσια του Περί της Διαχείρισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης Νόμου 57(Ι)/2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ 2020 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 57(Ι)/2008


Το Τμήμα Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι, ενόψει της άρσης των μέτρων που εξαγγέλθηκαν για σκοπούς πρόληψης διασποράς του ιού covid-19, η ημερομηνία έναρξης της κολυμβητικής περιόδου είναι η 1η Ιουνίου.