Κυπριακή Δημοκρατία

Περιβαλλοντικές Εκδηλώσεις


MEDITERRANEAN COAST DAY 2019 - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΕΡΑ ΑΚΤΗΣ 2019 - 11/07/2019 02:51:26 μμ
H Μεσογειακή Ημέρα Ακτής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου. Αποτελεί μια ενημερωτική εκστρατεία που στοχεύει να αναδείξει την αξία και τα περιβαλλοντικά ζητήματα επηρεασμού της ακτής και της θάλασσας και την αλληλεπίδραση της με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και να προβάλει το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ), ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους φορείς, από κέντρα καθορισμού πολιτικής, ακαδημαϊκά ιδρύματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και το κοινό.

Η εκστρατεία άρχισε το 2007 και κάθε χρόνο ο κύριος εορτασμός γίνεται σε μια χώρα της Μεσογείου, καθόσον άλλες παράλληλες δράσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες Μεσογειακές χώρες, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας και Πρόγραμμα Δράσεων Προτεραιότητας, του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης, του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών. Συνεπώς, το 2007 και 2008 ο κεντρικός εορτασμός οργανώθηκε στην Ιταλία, το 2009 στην Τουρκία, το 2010 στη Σλοβενία, το 2011 στην Αλγερία, το 2012 στην Κροατία, το 2013 στην Ιταλία, το 2014 στην Τυνησία, το 2015 στη Γαλλία, το 2016 στην Ισπανία, το 2017 στο Μαυροβούνιο, το 2018 στην Κροατία. Η φιλοξενούμενη χώρα της Μεσογειακής Ημέρας Ακτής για το 2019 θα είναι η Κύπρος.

Ο κύριος εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Μουσείο Θάλασσας, στην Αγία Νάπα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, κατά την διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν η εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών, καθώς και εθνικές Στρατηγικές άλλων χωρών της Μεσογείου. Παράλληλα, θα βραβευτεί ο Πρεσβευτής / Πρέσβειρα Ακτής 2019. Στο χώρο του μουσείου θα προβληθούν συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικών με την παράκτια ζώνη της Κύπρου.


Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στον πιο κάτω σύνδεσμο

The Mediterranean Coast Day is celebrated annually on 25 September. It aims at increasing environmental awareness to safeguard our coasts and the sea among policy makers, academia, media, NGOs and the local populations. It serves to promote the integrated coastal zone management (ICZM) as the optimal policy framework for achieving sustainable development of coastal areas.

The initiative dated back in 2007 and each year the central Mediterranean celebration is organized in a different country, while other countries organize parallel events in collaboration with Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC) of the Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP). Thus, in 2007 and 2008 the central celebration was organised in Italy. In 2009 the host to the central celebration was Turkey, in 2010 in Slovenia, in 2011 in Algeria, in 2012 in Croatia, in 2013 in Italy, in 2014 in Tunisia, in 2015 in France, in 2016 in Spain, in 2017 in Montenegro, in 2018 in Croatia. The host of the 2019 Mediterranean Coast Day will be Cyprus.

The main celebration will be held at the Thalassa Ayia Napa Municipal Museum on 25 September 2019, during which the National Strategy for Integrated Coastal Zone Management and National Strategies of other Mediterranean countries will be presented. At the same time, the Ambassador / Ambassador of the Coast 2019 will be awarded. Co-funded projects related to the coastal zone of Cyprus will be displayed at the museum area.

For registrations please fill in your details in the following link