Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου 

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ανακοινώνει την έναρξη της 1ης φάσης της Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου για την περίοδο 2021-2027, στα πλαίσια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ.

Η 1η φάση της δημόσιας διαβούλευσης αφορά το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών εκπόνησης του 3ου ΣΔΛΑΠ και θα διαρκέσει 6 μήνες (Ιούνιο έως Δεκέμβριο 2019).

Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο διαβούλευσης και σχετικό ερωτηματολόγιο από τα κατά τόπους γραφεία του ΤΑΥ ή από τα πιο κάτω συνημμένα αρχεία


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatErotimatologio_1is_Fasis_Diavoulevsis.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatKeimeno_1is_Fasis_Diavoulevsis.pdf