Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα»ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα προθεσμία λήξης του Διαγωνισμού Φωτογραφίας ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ

Παρασκευή, 4/11/2022 στις 14:00

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Θα γίνουν αποδεκτές και συμμετοχές με την υποβολή των φωτογραφιών ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3RuzFc3


Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και με την υποστήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου - Τμήμα Πάφου, διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα».


Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αποτύπωση και ανάδειξη της χλωρίδας, πανίδας, αλλά και οικοτόπων που απαντώνται στη Χερσόνησο Ακάμα, τα διαφορετικά τοπία/οικοσυστήματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή (πχ δόμες, στιάθκια, καμίνια, λιθόστρωτα, ξερολιθιές, πηγάδια, πηγές).


Προθεσμία συμμετοχής: έως 31.10.2022 και ώρα 14:00.

Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα εκτίθενται σε μορφή έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2022 στην περιοχή του Ακάμα. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία και τέσσερις (4) έπαινοι.


Για Δηλώσεις Συμμετοχής, όπως επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://bit.ly/3KPm6Bi.

Για πληροφορίες όσον αφορά στον Τρόπο συμμετοχής και τους Όρους του διαγωνισμού, όπως επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://bit.ly/3T7ZqQJ.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 - Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Δικαιούχος ΈργουΦορείς Υλοποίησης Έργου


Υποστηρικτής διαγωνισμούΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία