Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 30.11.2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ)» με προπληρωμένη σακούλα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 30.11.2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ)» με προπληρωμένη σακούλα


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι, δίνεται 3η παράταση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ)» μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Το Προσχέδιο του Οδηγού και το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται πιο κάτω.


Για περαιτέρω λεπτομέρειες, επικοινωνήσετε με τους πιο κάτω Λειτουργούς Περιβάλλοντος:

Καλλιρόη Χριστοφή, 24801017, 22408943,
email: kchristofi@environment.moa.gov.cy,

Άρτεμις Παλαιογιάννη - Μπέλλου, 22408994,
email: apalaiogianni@environment.moa.gov.cy,

Ιωάννης Ιωακείμ, 22408991,
email: iioakim@environment.moa.gov.cy,

Αντώνης Στυλιανού, 22408993,
email: astylianou@environment.moa.gov.cy, και

Γιώργος Κουρουκλάρης, 22408995,
email: gkourouklaris@environment.moa.gov.cy.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
25.10.2021


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροσχέδιο Οδηγού ΠΟΠ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20210915_Presentation PAYT_final.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 1_Εκδήλωση Ενδιαφέροντος_ΠΟΠ.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 2 (Υπεύθυνη Δήλωση_Δέσμευση).docx