Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Περιβαλλοντική Δράση "το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές" - Παράταση


Το Τμήμα Περιβάλλοντος πληροφορεί ότι δίδετε Παράταση για την Υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής για την Περιβαλλοντική Δράση
«το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές», μέχρι την Παρασκευή 17/11/2017