Κυπριακή Δημοκρατία

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή


Η Διεθνής Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το κάθε κράτος ξεχωριστά βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με μια διπλή πρόκληση όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές : αφενός, πρέπει να υλοποιήσουν μέτρα μετριασμού για τις κλιματικές αλλαγές, δηλαδή δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά το παγκόσμιο, ώστε η υπερθέρμανση του πλανήτη να μη λάβει καταστροφικές διαστάσεις μέσα σε αυτό τον αιώνα. Αφετέρου, πρέπει ταυτόχρονα να ληφθούν μέτρα προσαρμογής στις τρέχουσες και μελλοντικές κλιματικές αλλαγές που δεν μπορούν πλέον να προληφθούν, έστω και εάν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι για μείωση των εκπομπών, προκειμένου να περιοριστεί το αρνητικό τους αντίκτυπο στην καθημερινή μας ζωή, στην οικονομία και στο περιβάλλον.- Επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή
- Επηρεαζόμενοι Τομείς
- Τι είναι Ευπάθεια και τι Προσαρμογή;
- Προσαρμογή σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο
- Χρηματοδότηση και Κλιματική Αλλαγή