Κυπριακή Δημοκρατία

Ενημερωτικά ΈντυπαHide details for [<span class="text"><b> Διαχείριση Αποβλήτων</b></span>] Διαχείριση Αποβλήτων
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας (2264,75 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (2906,3 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακύκλωση Μπαταριών Οικιακού Τύπου (8144,45 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγός Ανακύκλωσης Βιντεοταινιών ή/και Κασετών (2308,44 Kb)
Show details for [<span class="text"><b> Διάφορες Δημοσιεύσεις ή άρθρα</b></span>] Διάφορες Δημοσιεύσεις ή άρθρα
Show details for [<span class="text"><b> Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον</b></span>] Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Show details for [<span class="text"><b> Ενημερωτικό Δελτίο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεω Ενημερωτικό Δελτίο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
Show details for [<span class="text"><b> Ενημερωτικό Δελτίο Τμήματος Περιβάλλοντος</b></s Ενημερωτικό Δελτίο Τμήματος Περιβάλλοντος
Show details for [<span class="text"><b> Ετήσια Έκθεση Τμήματος</b></span>] Ετήσια Έκθεση Τμήματος
Show details for [<span class="text"><b> Έλεγχος της Ρύπανσης</b></span>] Έλεγχος της Ρύπανσης
Show details for [<span class="text"><b> Περιβαλλοντικός Θόρυβος</b></span>] Περιβαλλοντικός Θόρυβος
Show details for [<span class="text"><b> Πράσινα Εργαλεία </b></span>] Πράσινα Εργαλεία
Show details for [<span class="text"><b> Προστασία της Φύσης και Βιοποικιλότητα</b></span>] Προστασία της Φύσης και Βιοποικιλότητα
Show details for [<span class="text"><b> Τμήμα Περιβάλλοντος</b></span>] Τμήμα Περιβάλλοντος