Κυπριακή Δημοκρατία

Αρχείο ΑνακοινώσεωνHide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 10/07/2020 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 01/07/2020 Ανανέωση των πιστοποιητικών καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το έτος 2020
 
- 17/06/2020 Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με τις οσμές στην περιοχή Λευκωσία
 
- 16/06/2020 Ανακοίνωση Τύπου Σχετικά με τις οσμές στην περιοχή Λευκωσία
 
- 12/06/2020 Παρουσίαση για τον καθορισμό οριακών τιμών για ρύπους στο έδαφος από πετρελαιοειδή και άλλες ουσίες (Περιοχή πρώην διυλιστηρίων Λάρνακας)
 
- 10/06/2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υπό εκπόνησης Δήλωσης Πολιτικής για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας
 
- 09/06/2020 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal): Προκλήσεις και προοπτικές για την Κύπρο»
 
- 09/06/2020 Νερό εξαιρετικής ποιότητας σε περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο
 
- 25/05/2020 Ανακοίνωση Τύπου Σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά και τη διαχείριση του οικότοπου της Αλυκής Λάρνακας
 
- 25/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αγορά υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από πολίτες και επαγγελματίες
 
- 21/05/2020 Παγκόσμια μέρα Natura 2000
 
- 21/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση για τις Τροποποιήσεις Νόμων και Κανονισμών Διαχείρισης Αποβλήτων
 
- 06/05/2020 Αλλαγή Ημερομηνίας έναρξης της κολυμβητικής περιόδου του 2020 στα πλαίσια του Περί της Διαχείρισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης Νόμου 57(Ι)/2008
 
- 05/05/2020 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Ανανέωσης Καταχώρησης στο Μητρώο EMAS, βάση του άρθρου 6(1) και 6(2) του Κανονισμού 1221/2009/ΕΕ, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που αντιμετωπίζει το Κράτος από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid -19)
 
- 04/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 4 «Πεδίο εφαρμογής» του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν.127(Ι)/2018]
 
- 23/04/2020 Αλλαγή Ημερομηνίας έναρξης κολυμβητικής περιόδου
 
- 27/03/2020 Συνεχίζονται οι εργασίες των Πράσινων Σημείων και οι διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων
 
- 26/03/2020 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 118 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΡΙΨΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
 
- 26/03/2020 Δραστηριοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών αποβλήτων
 
- 24/03/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 
- 16/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 16/03/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
 
- 18/02/2020 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 17/02/2020 ΗΜΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
 
- 14/02/2020 Δημόσια Διαβούλευση για την Αναθεώρηση του Καταλόγου των Περιοχών Νερών Κολύμβησης για την Κολυμβητική Περίοδο 2020
 
- 14/02/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ TA ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
- 23/01/2020 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030
 
- 21/01/2020 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 26/11/2019 Εκδήλωση Δικτύωσης LIFE 2019
 
- 25/11/2019 Τελετή Απονομής Βραβείων 2019 CY GPP AWARDS 2019 – EMAS- EU Ecolabel
 
- 19/11/2019 Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο
 
- 18/11/2019 NATURA 2000 ΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ – CY4000010
 
- 15/11/2019 CY GPP AWARDS 2019
 
- 15/11/2019 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2019 (EWWR 2019) Τέλος στα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης 16/11/2019 – 24/11/2019
 
- 11/11/2019 Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ecolabel Λάβε κι εσύ μέρος στον διαδικτυακό διαγωνισμό
 
- 04/11/2019 Συζητούμε το Σχέδιο-Πλάνο Δράσης της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα (για την περιοδο 2021-30)
 
- 21/10/2019 Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030
 
- 21/10/2019 Παγκόσμια Ημέρα "ECOLABEL"
 
- 08/10/2019 Αλλάζω συνήθειες. Δίνω ζωή στα απορρίμματα μου
 
- 07/10/2019 Ενημερωτική εκδήλωση για την ορθολογική διαχείριση υγρών , στερεών & επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων της επαρχίας Λεμεσού
 
- 09/09/2019 Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια εξέτασης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών
 
- 09/09/2019 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS
 
- 05/09/2019 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ
 
- 31/07/2019 Βραβεία επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business4Climate
 
- 26/07/2019 Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Σταδιακή Μείωση (phase down) της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων
 
- 18/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
- 12/07/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 (15.07.2019– 29.07.2019)
 
- 09/07/2019 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου
 
- 14/06/2019 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ NATURA 2000 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
 
- 05/06/2019 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 04/06/2019 Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο αξιολόγησης της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Οδηγία IED)
 
- 24/05/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου με Τίτλο: "Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019"
 
- 20/05/2019 ΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 
- 20/05/2019 Ενημερωτική ημερίδα Aπορρύπανση της περιοχής των εγκαταστάσεων των εταιρειών πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, στις 7 Ιουνίου 2019
 
- 13/05/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - EU EMAS AWARDS 2019
 
- 03/05/2019 Δημόσια ακρόαση των Νέων Κανονισμών Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.
 
- 19/04/2019 Προσχέδιο για τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2019
 
- 11/04/2019 Οικολογική Έκθεση για την εκτίμηση στο περιβάλλον, για τις Θαλασσινές Σπηλιές
 
- 11/04/2019 Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τον κατάλογο περιοχών νερών κολύμβησης 2019
 
- 05/04/2019 Κατευθυντήριος Οδηγός για εφαρμογή των άρθρων 26(7) και 21 (κατά περίπτωση) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(Ι)/2018
 
- 27/03/2019 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 19/03/2019 ΝΕΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (πΤΚΣ)
 
- 04/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Ο περί τη Διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης Νόμος (Ν. 57(Ι)/2008) - Δημόσια Διαβούλευση για αναθεώρηση καταλόγου περιοχών νερών κολύμβησης.
 
- 28/02/2019 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΟΤΣΙΑΤΗ & ΒΑΤΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
 
- 21/02/2019 Δημόσια διαβούλευση για την προώθηση Κανονισμών που αφορούν την διαχείριση αποβλήτων φαρμάκων οικιακής προέλευσης
 
- 04/02/2019 Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και ειδικότερα όσον αφορά στη Μεσογειακή Φώκια και τα Χερσαία καταφύγιά της, στο πλαίσιο της προστασίας των ειδών και οικοτόπων στην περιοχή των Θαλασσιών Σπηλιών, του Δικτύου Natura 2000. Ενημερωμένα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος για την περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές
 
- 28/01/2019 Γνωμάτευση για μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Πυργών/Κόρνου
 
- 14/01/2019 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 13/12/2018 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ NATURA 2000 «Δάσος Πάφου –CY2000016»
 
- 04/12/2018 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 
- 22/11/2018 Συνέδριο για την Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (MAES) στην Κύπρο
 
- 21/11/2018 Αποτελέσματα διαγωνισμού περιβαλλοντικής δράσης στα σχολεία
 
- 20/11/2018 Ημερίδα για τους Γενετικούς Πόρους – 10/12/18 – Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία
 
- 19/11/2018 European Week for Waste Reduction 2018
 
- 16/11/2018 18 Νοεμβρίου 2018, Μαραθώνιος Radisson Blue, Λάρνακα
 
- 16/11/2018 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις - CY GPP AWARDS 2018.
 
- 12/11/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΕΚΚ
 
- 07/11/2018 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
- 31/10/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2018 (EWWR 2018) ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
 
- 31/10/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2018 (EWWR 2018) ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ
 
- 12/10/2018 Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες
 
- 27/09/2018 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2018 (EWWR 2018) 17/11/2018 – 25/11/2018
 
- 18/09/2018 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στο πλαίσιο της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών
 
- 18/09/2018 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 17/09/2018 Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2018
 
- 13/09/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΠΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
 
- 03/09/2018 Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
 
- 31/08/2018 Παρουσίαση των προνοιών του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 (Ν. 127(Ι)/2018)
 
- 03/08/2018 "Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018"
 
- 23/07/2018 Δημόσια Διαβούλευση για τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου και Σχέδια Δράσης των πολεοδομικών συγκροτημάτων Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, πριν την οριστικοποίηση τους
 
- 10/07/2018 Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2018 Φορείς Δημοσίου Δικαίου & Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
 
- 06/07/2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού με αριθμό Τ.Π. 24/2018 για την μετακίνηση των αποβλήτων ελαστικών από τους χώρους της εταιρείας «Elianthos Holdings Ltd» στην βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου και από τους χώρους του Λατομείου "Λατούρος" στον Αγ. Σωζόμενο προς τους χώρους του Λατομείου Καλαβασού του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού που διαχειρίζεται η εταιρεία «ENERCO Energy Recovery Ltd»
 
- 03/07/2018 Διευκρινιστική Ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις πλαστικές σακούλες
 
- 28/06/2018 Εφαρμογή της Νομοθεσίας για Μείωση Κατανάλωσης της Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς
 
- 22/06/2018 Εκστρατεία του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις Πλαστικές Σακούλες
 
- 17/05/2018 Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 05/04/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 09/03/2018 Ενημερωτική ημερίδα για τα Σχέδια Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια, την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 09/03/2018 Πρόσκληση σε Δημόσια Ακρόαση για αναθεώρηση καταλόγου περιοχών νερών κολύμβησης
 
- 23/02/2018 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016)
 
- 23/02/2018 Δημοσίευση καταλόγου των νερών κολύμβησης
 
- 23/01/2018 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 15/12/2017 Τελετή Απονομής Βραβείων 2017 CY GPP AWARDS 2017 - EU Ecolabel – EMAS «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές»
 
- 14/12/2017 Ανακοίνωση για το περιεχόμενο δημοσιευμάτων που αφορούσαν την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
 
- 06/12/2017 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την πρόληψη δημιουργίας και ορθολογικής διαχείρισης τροφικών αποβλήτων
 
- 16/11/2017 Περιβαλλοντική Δράση "το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές" - Παράταση
 
- 07/11/2017 Περιβαλλοντική Δράση "το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές"
 
- 25/10/2017 Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου - Παράταση μέχρι 27/11/2017
 
- 19/10/2017 Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 05/09/2017 Αναβολή της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Περιβάλλοντος
 
- 28/08/2017 Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση της Κύπρου για την πρόοδό της στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 
- 02/08/2017 Γραπτή εξέταση για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος
 
- 24/07/2017 Διαγωνισμός CY GPP AWARDS 2017 για Φορείς Δημοσίου Δικαίου και Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
 
- 13/07/2017 Κανονισμός για τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη
 
- 13/07/2017 Δημόσια Διαβούλευση για το Κυρωτικό νομοσχέδιο για τη διεθνής Σύμβαση Minamata για τον υδράργυρο
 
- 07/07/2017 Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 
- 13/06/2017 Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα «Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή»
 
- 06/06/2017 Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2017 – «Picture all the places that matter»
 
- 23/05/2017 Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης για το έτος 2016
 
- 22/05/2017 Γνωστοποίηση λήψης απόφασης σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στην εταιρεία «SIGAN MANAGEMENT LTD» για την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στην Κοφίνου
 
- 16/05/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 16/05/2017 Ημερίδες Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE
 
- 25/04/2017 25ης επετείος EU Ecolabel
 
- 24/04/2017 Εκδήλωση για την Διεθνή Ημέρα Θορύβου
 
- 06/04/2017 Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Κατάλογο Περιοχών Νερών Κολύμβησης
 
- 10/03/2017 ΔΩΡΕΑΝ Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 24/02/2017 ΔΩΡΕΑΝ Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 23/02/2017 Δημόσια Διαβούλευση για τον Κατάλογο Περιοχών Νερών Κολύμβησης
 
- 20/02/2017 Πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία
 
- 13/02/2017 Πρόγραμμα UNESCO MAB (¨Ανθρωπος και Βιοσφαίρα) για Προστατευόμενες Περιοχές. Οφέλη και Προοπτικές Άνθρωποι και Φύση μαζί, για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 
- 13/02/2017 Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών EMAS Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS
 
- 07/02/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, N. 131(I)/2016) - (εταιρεία «INTEREFINE FUELS Ltd»)
 
- 07/02/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, N. 131(I)/2016) - (εταιρεία «Α.Τ.Ι. Enviroindustrials Ltd»)
 
- 07/02/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, N. 131(I)/2016) - (εταιρεία «MUSKITA aLUMINIUM INDUSTRIES LTD»)
 
- 03/02/2017 Τελετή Απονομής EMAS
 
- 10/01/2017 Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών - Δελτίο Τύπου
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 08/12/2016 Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο εφαρμοστικού νόμου που μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τον Κανονισμό 1143/2014 - Παράταση
 
- 30/11/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 30/11/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 30/11/2016 Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου - Εταιρεία «Α.Τ.Ι. Enviroindustrials Ltd»
 
- 25/11/2016 Ενστάσεις NATURA 2000 «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου»
 
- 17/11/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
 
- 17/11/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 16/11/2016 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο Νόμου που μεταφέρει στο Εθνικό Δίκαιο τον Κανονισμό 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών
 
- 16/11/2016 Σχέδιο παροχής κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
 
- 26/10/2016 Παράταση προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων για το NATURA 2000 «Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010»
 
- 25/10/2016 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για τα Προσχέδια α) νομοθεσίας για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών και β) Κανονισμών για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς,
 
- 21/10/2016 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για τα προσχέδια του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ελαιών και υγρών καυσίμων 2016-2022
 
- 18/10/2016 Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας Sigan Management Ltd
 
- 18/10/2016 Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας Cypra Bioenergy Ltd
 
- 14/10/2016 Τελετή Απονομής Βραβείων 2016: CY GPP AWARDS 2016 - EU Ecolabel
 
- 14/10/2016 Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Κανονισμών Διαχείρισης χαρτιού (μη συσκευασίας) για ευθύνη Παραγωγού Κανονισμοί του 2016
 
- 11/10/2016 Κοινοτικός Κανονισμός για τα Χωροκατακτητικά ξένα είδη
 
- 04/10/2016 Ημερίδα με θέμα: Καταχώρηση σε Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων. Νέες διαδικασίες, έντυπα αιτήσεων και τέλη
 
- 03/10/2016 Ημερίδα με θέμα: Βιολογική Γεωργία: Προοπτικές ανάπτυξης, κλιματική αλλαγή και δημόσια υγεία
 
- 30/09/2016 Ενστάσεις NATURA 2000 «Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010»
 
- 23/09/2016 Ημερίδα με θέμα: Climate Change Risk Assessment
 
- 22/09/2016 Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγέων για τήρηση Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές (Μπαταρίες οικιακού τύπου)
 
- 20/09/2016 Cyprus GPP AWARDS 2016 & Italy CompraVerde - BuyGreen
 
- 06/09/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης.
 
- 30/08/2016 Πρόγραμμα CAMP Italy
 
- 22/08/2016 Συμφωνία Παρισιού - Συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 
- 19/08/2016 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Καινοτόμες αειφορικές πρακτικές σε παραδοσιακές καλλιέργειες χαρουπιάς»
 
- 22/07/2016 Προκήρυξη θέσης Ακόλουθου Περιβάλλοντος ως επιτόπιο προσωπικό στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες
 
- 01/06/2016 Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος
 
- 20/05/2016 Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE
 
- 06/05/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών - Advance Medical Waste Management Ltd
 
- 06/05/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών - Innovating Environmental Solutions Center Ltd
 
- 06/05/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών - CYPRA Ltd
 
- 06/05/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών - Κεραμοποιεία Παλαικύθρου Ο ΓΙΓΑΣ Λτδ
 
- 15/04/2016 Δημόσια Διαβούλευση - Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα (Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος-ΕΚΕ) Κανονισμοί του 2016
 
- 13/04/2016 NATURA 2000: EU Citizens' Award
 
- 28/03/2016 Δημόσια Διαβούλευση για τον κατάλογο Περιοχών Νερών Κολύμβησης για το 2016
 
- 22/03/2016 Δημόσια Διαβούλευση - Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος-ΕΚΕ) Κανονισμοί του 2016
 
- 10/03/2016 Έντυπα για NATURA 2000: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 
- 22/02/2016 Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα: Climate Change Risk Assessment
 
- 22/02/2016 Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
 
- 15/02/2016 Δημόσια Διαβούλευση για τον Κατάλογο Περιοχών Νερών Κολύμβησης
 
- 11/02/2016 Πρόσκληση σε ημερίδα για παρουσίαση των προνοιών του περί Αποβλήτων Τροποποιητικού Νόμου του 2016 (Ν.3(Ι)/2016) και των νέων διαδικασιών αδειοδότησης
 
- 28/01/2016 Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου - Tzionis Farm Ltd
 
- 21/01/2016 Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου - ΝΙΚΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
 
- 19/01/2016 Δημιουργία Μητρώου Μελετητών Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και Ομάδων Μελέτης
 
- 18/01/2016 Δημοσιοποιήση της γεωπύλης (geoportal)