Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο Έργων
Νέα Πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού για που περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με έργα που έχουν κατατεθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή με βάση τον περί της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο Ν127(Ι)2018.