Τμήμα Δασών


Φωτογραφικό Υλικό


4.3.1 Χλωρίδα - Ενδημικά φυτά (A..C)


Acinos troodi - Ακίνος ο τροόδιος
23/09/2010
Acinos troodi - Ακίνος ο τροόδιος
Allium exaltatum
23/09/2010
Allium exaltatum
Allium exaltatum
23/09/2010
Allium exaltatum
Allium marathasicum - Άλλιον της μαραθάσας
23/09/2010
Allium marathasicum - Άλλιον της μαραθάσας
Allium marathasicum - Άλλιον της μαραθάσας
23/09/2010
Allium marathasicum - Άλλιον της μαραθάσας
Allium willeanum - Άλλιον το γουιλλεανό
23/09/2010
Allium willeanum - Άλλιον το γουιλλεανό
Alyssum akamasicum - Άλυσσον του ακάμα - Βρομόχορτο
23/09/2010
Alyssum akamasicum - Άλυσσον του ακάμα - Βρομόχορτο
Alyssum akamasicum - Άλυσσον του ακάμα - Βρομόχορτο
23/09/2010
Alyssum akamasicum - Άλυσσον του ακάμα - Βρομόχορτο
Alyssum troodi - Άλυσσον το τροόδιο - Βρομόχορτο
23/09/2010
Alyssum troodi - Άλυσσον το τροόδιο - Βρομόχορτο
Anthemis ploutonia - Ανθεμίς η πλουωνία
23/09/2010
Anthemis ploutonia - Ανθεμίς η πλουωνία
Anthemis ploutonia - Ανθεμίς η πλουωνία
23/09/2010
Anthemis ploutonia - Ανθεμίς η πλουωνία
Anthemis tricolor - Anthemis tricolo
23/09/2010
Anthemis tricolor - Anthemis tricolo
Arabis kennedyae - Αραβίς η κενέντεια
23/09/2010
Arabis kennedyae - Αραβίς η κενέντεια
Arabis purpurea- Αραβίς η πορφυρά - Κλάματα (ή δάκρυα) της Παναγιάς
23/09/2010
Arabis purpurea- Αραβίς η πορφυρά - Κλάματα (ή δάκρυα) της Παναγιάς
Asperula cypria - Ασπερούλα η κυπρία - Τραανόχορτο
23/09/2010
Asperula cypria - Ασπερούλα η κυπρία - Τραανόχορτο
Astragalus echinus var. chionistrae - Αστράγαλος ο εχεινοειδής υποειδ. της Χιονίστρας - Αρκογεναίκα
23/09/2010
Astragalus echinus var. chionistrae - Αστράγαλος ο εχεινοειδής υποειδ. της Χιονίστρας - Αρκογεναίκα
Astragalus macrocarpus subsp.lefkarensis - Αστράγαλος ο μακρόκαρπος υποειδ. των Λευκάρων
23/09/2010
Astragalus macrocarpus subsp.lefkarensis - Αστράγαλος ο μακρόκαρπος υποειδ. των Λευκάρων
Astragalus macrocarpus subsp.lefkarensis - Αστράγαλος ο μακρόκαρπος υποειδ. των Λευκάρων
23/09/2010
Astragalus macrocarpus subsp.lefkarensis - Αστράγαλος ο μακρόκαρπος υποειδ. των Λευκάρων
Carlina pygmaea - Καρλίνα η πυγμαία
23/09/2010
Carlina pygmaea - Καρλίνα η πυγμαία
Cedrus brevifolia - Κέδρος η βραχύφυλλος- Κέδρος
23/09/2010
Cedrus brevifolia - Κέδρος η βραχύφυλλος- Κέδρος
Cedrus brevifolia - Κέδρος η βραχύφυλλος - Κέδρος
23/09/2010
Cedrus brevifolia - Κέδρος η βραχύφυλλος - Κέδρος
Cephalorrynchus cyprius - Κεφαλόρρυγχος ο κύπριος
23/09/2010
Cephalorrynchus cyprius - Κεφαλόρρυγχος ο κύπριος
Chionodoxa lochia - Χιονοδόξα η λοχεία
23/09/2010
Chionodoxa lochia - Χιονοδόξα η λοχεία
Chionodoxa lochia - Χιονοδόξα η λοχεία
23/09/2010
Chionodoxa lochia - Χιονοδόξα η λοχεία
Corydalis rutifolia
23/09/2010
Corydalis rutifolia
Crocus cyprius - Κρόκος ο κύπριος
23/09/2010
Crocus cyprius - Κρόκος ο κύπριος
Crocus cyprius - Κρόκος ο κύπριος
23/09/2010
Crocus cyprius - Κρόκος ο κύπριος
Crocus hartmannianus - Κρόκος ο χαρτμανιανός του χάρτμανν
23/09/2010
Crocus hartmannianus - Κρόκος ο χαρτμανιανός του χάρτμανν
Crocus veneris - Κρόκος της αφροδίτης
23/09/2010
Crocus veneris - Κρόκος της αφροδίτης
Crypsis hadjikyriakou
23/09/2010
Crypsis hadjikyriakou
Cyclamen cyprium - Κυκλάμινο το κύπριο
23/09/2010
Cyclamen cyprium - Κυκλάμινο το κύπριο
Cyclamen cyprium - Κυκλάμινο το κύπριο
23/09/2010
Cyclamen cyprium - Κυκλάμινο το κύπριο
Cynoglossum troodi - Κυνόγλωσσο το τρόοδιο
23/09/2010
Cynoglossum troodi - Κυνόγλωσσο το τρόοδιο


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση