Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

ΑνακοινώσειςΚήρυξη κρατικών (χαλίτικων) εκτάσεων σε Κρατικό Δάσος, στην Κοινότητα Βαβατσινιάς
Κήρυξη κρατικών (χαλίτικων) εκτάσεων σε Κρατικό Δάσος, στην Κοινότητα Βαβατσινιάς

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου Βαβατσινιάς, γνωστοποιεί την πρόθεση του Τμήματος Δασών για προώθηση της κήρυξης μέρους του κρατικού (χαλίτικου) τεμαχίου με αριθμό 98, του Κ.Χ. Σχεδίου 49/10, της Κοινότητας Βαβατσινιάς, έκτασης 227,2 εκταρίων περίπου, σε Κρατικό Δάσος, με βάση το άρθρο 10 του περί Δασών Νόμου του 2012 και 2018.

2. Σχέδιο με τη θέση και τα στοιχεία της κρατικής (χαλίτικης) γης της οποίας θα προωθηθεί η κήρυξη σε Κρατικό Δάσος, καθώς και των εγκλωβισμένων σε αυτήν ιδιωτικών τεμαχίων που θα εξαιρεθούν από την κήρυξη επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

3. Οι λόγοι της κήρυξης της αναφερόμενης κρατικής (χαλίτικης) γης σε Κρατικό Δάσος είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η πιο αποτελεσματική προστασία των σημαντικών στοιχείων βιοποικιλότητας που περιλαμβάνει και
(β) Η καλύτερη επιτήρηση, διαχείριση και προστασία της κρατικής γης από δασικές πυρκαγιές, παράνομες υλοτομίες και επεμβάσεις, με βάση τον περί Δασών Νόμο και Κανονισμούς του 2012 και 2018

4. Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 21 του περί Δασών Νόμου του 2012 και 2018, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτώς τα σχόλια για τη σκοπούμενη κήρυξη μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 στο Διευθυντή του Τμήματος Δασών στις διευθύνσεις:
(α) Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία ή
(β) Ηλεκτρονική διεύθυνση: director@fd.moa.gov.cy


Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο Vavatsinia_forest.pdf (Μέγεθος αρχείου:1923,37Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων