Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


ΤΔ 58/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για τον αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριοτήτων του Τμήματος Δασών στο πλαίσιο του Έργου «ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GEOSTARS» του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΔ 58_2018.PDF
Το αρχείο
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων