English
Έμβλημα Κυπριακής ΔημοκρατίαςΤμήμα ΔασώνΛογότυπο Τμήματος Δασών

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση            

Δασικές Πυρκαγίες


English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

' 1407 Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών

1. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών

2. Οι αιτίες των δασικών πυρκαγιών

3. Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών

4. Κατηγορίες πυρκαγιών - Νομική ευθύνη

5. Προληπτικά μέτρα

6. Προκατασταλτικά μέτρα

7. Μέσα ανίχνευσης και αναφοράς δασικών πυρκαγιών

8. Κατασταλτικά μέτρα

9. Συνήθεις ερωτήσεις

10. Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών
1. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιώνΑρχή της Σελίδας

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν την κύρια απειλή και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα δάση της Κύπρου. Κάθε καλοκαίρι, οι πυρκαγιές προκαλούν τεράστιες καταστροφές στα δασικά οικοσυστήματα αφήνοντας στο πέρασμά τους στάχτες και αποκαΐδια. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που συμβάλει στην αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο όπως είναι οι ψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία, οι δυνατοί άνεμοι, οι μεγάλες κλίσεις των δασικών εδαφών και η εύφλεκτη ξηροφυτική βλάστηση. Ένας άλλος επίσης σημαντικός παράγοντας είναι και η συσσώρευση βιομάζας, λόγω της εγκατάλειψης πολλών αγροτικών περιοχών. Ο αυξανόμενος τουρισμός και η μαζική έξοδος των κατοίκων των πόλεων για αναψυχή στα δάση, συμβάλουν επίσης σημαντικά στην αύξηση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

Δασική πυρκαγιά Δασική πυρκαγιά


2. Οι αιτίες των δασικών πυρκαγιώνΑρχή της Σελίδας

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι κυριότερες αιτίες δασικών πυρκαγιών είναι:

  • Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως το καψάλισμα της αποκαλάμης και το κάψιμο ξηρών χόρτων.
  • Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων.
  • Το άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενους χώρους.
  • Tο κάψιμο σκουπιδιών σε μη οργανωμένους σκυβαλοτόπους.
  • Οι στρατιωτικές ασκήσεις.
  • Οι δραστηριότητες κυνηγών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.
  • Οι διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες όπως η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και το κάψιμο σκυβάλων.
  • Οι κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί).
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων.
  • Οι κεραυνοί.
Γεωργικές δραστηριότητες3. Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών Αρχή της Σελίδας

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιες, αφού επηρεάζουν όχι μόνο το δάσος, αλλά επίσης την οικονομία, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Καταστρέφονται σπίτια και άλλες περιουσίες, υποβαθμίζεται το περιβάλλον, διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος, διαβρώνεται το έδαφος, δημιουργούνται χείμαρροι και πλημμύρες, επηρεάζεται το μικροκλίμα, καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου και χάνεται η φυσική ομορφιά.

Δασική πυρκαγιά


4. Κατηγορίες πυρκαγιών - Νομική ευθύνη Αρχή της Σελίδας

Από χωροταξικής και διοικητικής άποψης οι πυρκαγιές στην Κύπρο χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: τις δασικές πυρκαγιές και τις πυρκαγιές υπαίθρου.

Οι δασικές πυρκαγιές περιλαμβάνουν όλες τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται ή εξαπλώνονται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους ή κάθε άλλη πυρκαγιά που κατά την κρίση του Διευθυντή Τμήματος Δασών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε κρατικό δάσος.


Οι Πυρκαγιές Υπαίθρου περιλαμβάνουν όλες τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην ύπαιθρο και σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους. Την ευθύνη πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών αυτών, με βάση τον «Περί Προλήψεως και Καταστολής Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο», έχει η οικεία Επαρχιακή Διοίκηση. Το συντονιστικό ρόλο για την κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών, τον έχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.


5. Προληπτικά μέτρα Αρχή της Σελίδας

Τα μέτρα και ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση ή την εξάλειψη της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιών.

Τα κυριότερα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:

1. Εφαρμογή των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας

Αδικήματα σε σχέση με τη φωτιά:

Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο:

(α) ανάβει φωτιά μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή

(β) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά που έχει ανάψει το ίδιο σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή

(γ) απορρίπτει σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, ή

(δ) προκαλεί πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του συνεπεία αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράλειψής του να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

2. Διαφώτιση

Πραγματοποιείται εκτεταμένη εκστρατεία διαφώτισης του κοινού και κυρίως των νέων με διαλέξεις σε σχολεία, σε στρατόπεδα και σε οργανωμένα σύνολα. Επίσης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου μεταδίδονται μηνύματα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να είναι πιο προσεκτικό και να μη γίνεται πρόξενος δασικών πυρκαγιών.

Διαφωτιστικό υλικό


3. Εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι

Για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών από τους εκδρομείς, έχουν κατασκευαστεί σε κατάλληλα σημεία μέσα στα δάση διάφοροι εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι. Οι εκδρομείς, λόγω των προσφερομένων διευκολύνσεων, συγκεντρώνονται στους οργανωμένους αυτούς χώρους και έτσι μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών από την ανεξέλεγκτη διασπορά τους μέσα στα δάση.

4. Περιπολίες

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο οργανώνονται περιπολίες δασικών υπαλλήλων και δασοπυροσβεστών κυρίως κατά μήκος της οροθετικής γραμμής του δάσους με σκοπό την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αλλά και την ανίχνευση και έγκαιρη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

5. Χαρτογράφηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών

Σε καθημερινή βάση γίνεται ψηφιακή χαρτογράφηση του κινδύνου πυρκαγιών με στοιχεία που συλλέγονται από δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό σε διάφορες δασικές περιοχές.

6. Προκατασταλτικά μέτραΑρχή της Σελίδας

Τα σημαντικότερα προκατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται και έχουν ως σκοπό την μείωση της πιθανότητας εξάπλωσης κάθε πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση των προσπαθειών κατάσβεσής της, είναι τα ακόλουθα:

1. Αντιπυρικές λωρίδες
Οι αντιπυρικές λωρίδες έχουν ως σκοπό τη διακοπή της συνέχειας της καύσιμης ύλης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι αντιπυρικές λωρίδες επιβραδύνουν το ρυθμό εξάπλωσης της, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης να προσεγγίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να την κατασβήσουν εύκολα και με ασφάλεια.

Αντιπυρικές λωρίδες
2. Δασικοί δρόμοι
Στα δάση υπάρχει ένα πυκνό οδικό δίκτυο το οποίο είναι αναγκαίο τόσο για τη διαχείριση όσο και για την προστασία τους από τις πυρκαγιές.

3. Δασικές τηλεπικοινωνίες
Το Τμήμα Δασών διαθέτει ανεξάρτητο ασύρματο τηλεφωνικό δίκτυο με δυνατότητα παγκύπριας κάλυψης το οποίο περιλαμβάνει αναμεταδότες και αριθμό σταθερών ραδιοτηλεφώνων που είναι εγκατεστημένα σε δασικούς σταθμούς, δασικά παρατηρητήρια, πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Επίσης, όλοι οι δασικοί υπάλληλοι είναι εξοπλισμένοι με φορητά ραδιοτηλέφωνα. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για το συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

4. Δασικοί Σταθμοί
Οι δασικοί σταθμοί είναι κατανεμημένοι σε όλες τις δασικές περιοχές και είναι επανδρωμένοι με μόνιμο και έκτακτο προσωπικό.

5. Δασοκομικοί χειρισμοί
Το Τμήμα Δασών προβαίνει συστηματικά σε διάφορους δασοκομικούς χειρισμούς που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου έκρηξης αλλά και του ρυθμού διάδοσης των πυρκαγιών. Οι πιο πάνω χειρισμοί περιλαμβάνουν κλαδεύσεις, αραιώσεις και καθαρισμό της βλάστησης κατά μήκος πολυσύχναστων δασικών και υπεραστικών δρόμων και σε χώρους όπου ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών είναι μεγάλος.7. Μέσα ανίχνευσης και αναφοράς δασικών πυρκαγιώνΑρχή της Σελίδας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ύπαρξη ενός μηχανισμού ικανού να εντοπίσει γρήγορα κάθε πυρκαγιά δίνοντας τη δυνατότητα για ταχεία επέμβαση και έγκαιρη προσβολή και κατάσβεσή της.

Τα κυριότερα μέσα ανίχνευσης και αναφοράς της ύπαρξης δασικών πυρκαγιών που διαθέτει το Τμήμα Δασών είναι:

1. Παρατηρητήρια δασικών πυρκαγιών / Πυροφυλάκια
Τα δασικά παρατηρητήρια είναι τοποθετημένα σε ψηλά στρατηγικά σημεία των δασών και επανδρώνονται την καλοκαιρινή περίοδο με έμπειρους παρατηρητές. Σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα πυροφυλάκια οργανώνονται περιπολίες.

Πυροφυλάκιο


2. Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών
Το Τμήμα Δασών με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στο Δάσος του Ακάμα, Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης Πυρκαγιών (για περισσότερες λεπτομέρειες για το Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης Πυρκαγιών στον Ακάμα, πατήστε εδώ).
Αυτόματος σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών

3. Τηλέφωνο αναφοράς δασικών πυρκαγιών 1407
Το Τμήμα Δασών διαθέτει ειδική τηλεφωνική γραμμή στον αριθμό 1407, μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να πληροφορεί καθ’όλη τη διάρκεια του 24ωρου χωρίς χρέωση το Τμήμα Δασών, για την ύπαρξη πυρκαγιάς.


8. Κατασταλτικά μέτραΑρχή της Σελίδας


Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι μία πολύπλοκη, δύσκολη και επικίνδυνη εργασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις, εκπαίδευση και άρτια οργάνωση. Στόχος είναι η όσο το δυνατό γρηγορότερη επέμβαση και καταστολή κάθε πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια και ο περιορισμός των καταστροφών που προκαλούνται στο ελάχιστο.
Τα κυριότερα κατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:

1. Δασοπυροσβεστικό Σώμα
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οργανώνεται το Σώμα Δασοπυροσβεστών το οποίο οργανώνεται σε ομάδες των 8 - 20 ατόμων και τοποθετείται σε διάφορους Δασικούς Σταθμούς. Οι ομάδες αυτές είναι εφοδιασμένες με οχήματα μεταφοράς προσωπικού, πυροσβεστικά οχήματα και τον αναγκαίο εξοπλισμό για κατάσβεση πυρκαγιών.

Δασοπυροσβεστικό σώμα


2. Επιφυλακή δασικών υπαλλήλων
Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου οι δασικοί υπάλληλοι παραμένουν εκ περιτροπής σε επιφυλακή στους δασικούς σταθμούς και σε περίπτωση πυρκαγιάς προστρέχουν μαζί με τους δασοπυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

3. Δασικό Κολέγιο Κύπρου
Οι φοιτητές του Δασικού Κολεγίου Κύπρου αποτελούν μια καλά οργανωμένη δύναμη δασοπυρόσβεσης και διαθέτουν τον κατάλληλο ατομικό και πυροσβεστικό εξοπλισμό.

4. Πυροσβεστικά οχήματα
Το Τμήμα Δασών διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό σύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων που επανδρώνονται από δασοπυροσβέστες. Τα οχήματα αυτά είναι κατανεμημένα στους διάφορους Δασικούς Σταθμούς.
Πυροσβεστικά οχήματα

5. Οχήματα μεταφοράς προσωπικού
Τα οχήματα αυτά χρησιμεύουν για τη μεταφορά των δασοπυροσβεστών και των δασικών υπαλλήλων. Τα περισσότερα διαθέτουν κίνηση και στους 4 τροχούς που τα καθιστά ιδιαίτερα ευκίνητα σε δασικούς δρόμους αλλά και πάνω σε προσπελάσιμες αντιπυρικές λωρίδες. Είναι εξοπλισμένα με ασυρμάτους και κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

6. Βαρέα οχήματα
Το Τμήμα Δασών διαθέτει προωθητές γαιών (εκσκαφείς) που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού απασχολούνται με την κατασκευή και συντήρηση προκατασταλτικών έργων, όπως αντιπυρικές λωρίδες και δρόμους. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιούνται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

7. Αποθήκες
Σε όλους τους Δασικούς Σταθμούς, υπάρχουν αποθήκες όπου φυλάγονται εργαλεία και άλλος κατάλληλος εξοπλισμός για την κατάσβεση πυρκαγιών.

8. Συστήματα πυρασφάλειας
Συστήματα πυρασφάλειας είναι εγκατεστημένα σε δάση και άλλες δασικές εκτάσεις στις οποίες συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών (π.χ. εκδρομικοί χώροι). Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από αριθμό πυροσβεστικών φωλιών οι οποίες τροφοδοτούνται με νερό από υφιστάμενους αγωγούς ή υδατοδεξαμενές (ντεπόζιτα νερού).

9. Yδατοδεξαμενές-Υδροστόμια
Για ταχύτερο εφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό σε περίπτωση πυρκαγιάς, κατασκευάζονται υδατοδεξαμενές (ντεπόζιτα νερού) και εγκαθίστανται σε αυτά ειδικά υδροστόμια.

10. Ελικοδρόμια
Εντός ή πλησίον των δασών κατασκευάζονται ελικοδρόμια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης για την προσγείωση ελικοπτέρων για σκοπούς μεταφοράς προσωπικού, εφοδίων και τραυματιών.
Ελικοδρόμιο


11. Πτητικά μέσα
Η από αέρος κατάσβεση δασικών πυρκαγιών εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Για την κατάσβεση πυρκαγιών το Τμήμα Δασών διαθέτει δύο αεροπλάνα. Παράλληλα χρησιμοποιούνται και ελικόπτερα τα οποία εκμισθώνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και τα ελικόπτερα της Αστυνομίας και των Βρετανικών Βάσεων. Σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών η Κύπρος ενισχύεται με πτητικά μέσα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από γειτονικά μας κράτη.
Πτητικά μέσα


12. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και με το κοινό
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 1994 την απόλυτη νομική, διοικητική και τεχνική ευθύνη για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών φέρει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Υπάρχει μια άμεση και συνεχής συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Δασών και των διάφορων υπηρεσιών του κράτους που εμπλέκονται στην πυρόσβεση, όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, την Αστυνομία, την Πολιτική Άμυνα, το Ταμείο Θήρας και την Εθνική Φρουρά. H συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη καλύτερη και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση κυρίως των μεγάλων πυρκαγιών στον τόπο μας. Συνεργασία υπάρχει επίσης με την Πολιτική Αεροπορία, την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP), τις Βρετανικές Βάσεις (RAF) και τις Κοινοτικές Αρχές με σκοπό την άμεση ανίχνευση και παροχή βοήθειας σε περίπτωση πυρκαγιάς.


9. Συνήθεις ερωτήσειςΑρχή της Σελίδας

1. Ερώτηση: Ποια θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη περίοδος για την πρόκληση δασικών πυρκαγιών;
Απάντηση: Η περίοδος Μαΐου - Οκτωβρίου κάθε έτους θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για την έναρξη και διάδοση δασικών πυρκαγιών. Οι πιο επικίνδυνοι μήνες, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία θεωρούνται οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος όπου παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών και η μεγαλύτερη έκταση που καίγεται.

2. Ερώτηση: Τι θα πρέπει να προσέχουμε για να αποτρέψουμε την πρόκληση πυρκαγιάς;
Απάντηση: Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επισκεπτόμαστε τα δάση και να αποφεύγουμε το πέταμα αναμμένων αποτσίγαρων ή σπίρτων και το άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε σημείο εντός ή πλησίον του δάσους ακόμα και σε δρόμους ή πλατείες. Το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στις ψησταριές που βρίσκονται εντός των εκδρομικών χώρων.

3. Ερώτηση: Πώς πρέπει να ενεργήσουμε σε περίπτωση που αντιληφθούμε την ύπαρξη καπνού ή φωτιάς;
Απάντηση: Θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσουμε με το Τμήμα Δασών στο τηλέφωνο 1407 δίνοντας σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία της πυρκαγιάς, καθώς επίσης και για το είδος της βλάστησης που καίγεται. Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να βοηθήσουμε στο σβήσιμο της πυρκαγιάς με όποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας ρίχνοντας νερό, ή χώμα στη βάση της φωτιάς ή κτυπώντας την φωτιά με χλωρά κλαδιά.

4. Ερώτηση: Τι προνοεί η δασική νομοθεσία για το άναμμα φωτιάς;
Απάντηση: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο:

(α) ανάβει φωτιά μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή

(β) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά που έχει ανάψει το ίδιο σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή

(γ) απορρίπτει σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, ή

(δ) προκαλεί πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του συνεπεία αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράλειψής του να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

5. Ερώτηση: Πως μπορώ να προστατέψω την κατοικία μου που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή;
Απάντηση: Πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που περιγράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Τμήματος Δασών “Οδηγίες για την προφύλαξη σπιτιών που βρίσκονται μέσα ή κοντά στο δάσος από τη φωτιά”.


Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+, Netscape Navigator 6.2+

©2004 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Δασών
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας