Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Κανονισμοί

Άλλοι Νόμοι και Κανονισμοί σχετικοί με τα δάση

Αριθμός
Τίτλος
Ν. 11(IΙΙ)/2008
Ο περί της Διεθνούς Συμφωνία για την Τροπική Ξυλεία (Κυρωτικός) Νόμος του 2008
Ν. 125(Ι)/2010
Ο περί Εφαρμογής του Εθελοντικού Συστήματος Αδειών FLEGT για τις Εισαγωγές Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2010
Ν. 139(Ι)/2013
Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013
Κ.Δ.Π. 285/2003
Οι περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισμοί του 2003
Κ.Δ.Π. 202/2007
Οι περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2007Σχετικά Αρχεία:

N-11(ΙΙΙ)_2008.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 3321,92Kb)
N-125(Ι)_2010.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 146,15Kb)
N-139(Ι)-2013.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 865,6Kb)
KΔΠ 285_2003.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 535,17Kb)
KΔΠ 202_2007.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 348,58Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων