Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Σχεδιασμός

Δημόσιοι χώροι Πρασίνου

Ο Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος του Τμήματος Δασών διαθέτει αρμόδιο Κλάδο μέσω του οποίου προσφέρονται υπηρεσίες όπως η τοπιοτέχνηση δημόσιων χώρων πρασίνου και η ετοιμασία ολοκληρωμένων μελετών που αφορούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την συντήρηση τους.

Α. Σχεδιασμός

Η βασική αρχή του σχεδιασμού βασίζεται στην επιλογή των καταλληλότερων για την κάθε περίπτωση ειδών, ανάλογα με τις συνθήκες που επηρεάζουν την επιβίωση και ανάπτυξη των φυτών όπως το υψόμετρο, τον τύπο εδάφους την ποσότητα και ποιότητα του διαθέσιμου νερού άρδευσης κλπ.

Βαρύτητα δίνεται στη χρήση ιθαγενών ή αυτοχθόνων ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως ξηρανθεκτικά αφού είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό περιβάλλον και παρουσιάζουν λιγότερες απαιτήσεις αλλά και λιγότερα προβλήματα. Η χρήση κυπριακών φυτών καθορίζει το Μεσογειακό χαρακτήρα του νησιού μας και αποτελεί το συνδετικό κρίκο με την ιστορία και τον πολιτισμό μας.

Ο Κλάδος Πάρκων έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού δημόσιων χώρων πρασίνου και συγκεκριμένα:


    · Την ετοιμασία σχεδίων τοπιοτέχνησης για έργα του Τμήματος Δασών όπως χώροι πρασίνου, δασικά πάρκα, δασικά κτίρια, κήποι κλπ.


    · Την ετοιμασία σχεδίων τοπιοτέχνησης δημόσιου πρασίνου συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του οδικού δικτύου (κυκλικοί κόμβοι, νησίδες πρασίνου, δεντροστοιχίες αυτοκινητοδρόμων), δημόσιων εκπαιδευτηρίων, αρχαιολογικών χώρων, εκκλησιαστικής γης, κοινοτικών πάρκων, βιομηχανικών περιοχών, δημόσιων κτιρίων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων κ.α.


    · Την αξιολόγηση σχεδίων που ετοιμάζονται από τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν την τοπιοτέχνηση δημόσιων χώρων πρασίνου.

Β. Υλοποίηση

Αρκετά από τα έργα που σχεδιάζονται από τον Κλάδο Πάρκων, υλοποιούνται από τις Δασικές Περιφέρειες με το εργατικό δυναμικό του Τμήματος. Η εγκατάσταση πρασίνου περιλαμβάνει τη φύτευση δέντρων και θάμνων, την τοποθέτηση συστημάτων άρδευσης, την στήριξη δέντρων, και το λεκάνωμα των φυτών.

Επιπρόσθετα υλοποίηση έργων γίνεται με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω ανάθεσης στον ιδιωτικό τομέα και κατόπιν προκήρυξης ανοικτών διαγωνισμών με βάση τις προδιαγραφές και τον έλεγχο του Τμήματος Δασών.

Γ. Συντήρηση

Το Τμήμα Δασών συντηρεί με δικό του προσωπικό πολλούς δημόσιους χώρους που αφορούν το αστικό και περιαστικό πράσινο. Συγκεκριμένα γίνεται συντήρηση στις φυτείες κατά μήκος των υπεραστικών αυτοκινητόδρομων, στις νησίδες, κοινοτικά δάση, βιομηχανικές περιοχές, δημόσια κτίρια όπως υπουργεία, νοσοκομεία κ.α

Η συντήρηση περιλαμβάνει περιποιητικές εργασίες φυτών όπως άρδευση, λίπανση, κλάδεμα, αντικατάσταση αποτυχιών, βοτανίσματα, καταπολέμηση πυτιοκάμπης και άλλες δασοκομικές εργασίες.

Η συντήρηση έργων τοπιοτέχνησης ανατίθεται επίσης και σε ιδιώτες εργολάβους μέσω συμβάσεων, κατόπιν προκήρυξης προσφορών από το δημόσιο. Οι προδιαγραφές και ο έλεγχος της συντήρησης για διασφάλιση της ποιότητας του πρασίνου σε δημόσιους χώρους, γίνονται από το Τμήμα Δασών.Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων