Ελληνικά | Turkçe
Emblem of the Republic of CyprusGeological Survey DepartmentLogo of the Cyprus Survey Department

Home Page | FAQ | Site Map | Links | Contact Us
Search:  
Search
Advanced Search            

Seismological Networks - > Seismological Station Records (current and old)

Seismological Networks

PrintPrint
Ελληνικά


Seismological Station Records (current and old)


Click on each seismological station (green triangles) on the map to view its current (or older) seismic record, or follow the link on the table:


ATHALASSA ATHA
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
AKAMAS AKMS
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
MAVROVOUNI MVOU
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
PARALIMNI PARA
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ALEFKA ALEF
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
NATA NATA

Κάντ' το Ηλεκτρονικά
SOUNI SUNI
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ASGATA ASGA

Κάντ' το Ηλεκτρονικά
MATHIATIS CSS
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
Best viewed with MS Internet Explorer 5.5+ and Netscape Navigator 6.2+

© 2005 - 2018 Republic of Cyprus, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment
Geological Survey Department
Home Page | Governement Web Portal | Disclaimer | Webmaster