Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatcode.PDF


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα


Back To Top