Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Καταγραφές Σεισμολογικών Σταθμών

Σεισμολογικό Δίκτυο


Πατήστε τον κάθε σεισμολογικό σταθμό (πράσινα τρίγωνα) ή το κάθε σεισμολογικό κέντρο (μπλε τετράγωνα) στον πιο κάτω χάρτη, ή ακολουθήστε τους συνδέσμους στον πίνακα που ακολουθεί για να δείτε τη ζωντανή ή και παλαιότερή του καταγραφή (κάθετη συνιστώσα):

ΑΚΑΜΑΣ
AKMS
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΑΛΕΥΚΑ
ALEF
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΝΑΤΑ
NATA
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΤΡΟΟΔΟΣ
TROD

ΣΟΥΝΙ
SUNI
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΑΣΓΑΤΑ
ASGA
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΜΑΘΙΑΤΗΣ
CSS
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΑΘΑΛΑΣΣΑ
ATHA
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
MVOU
Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
PARA
Κάντ' το Ηλεκτρονικά

ΞΥΛΙΑΤΟΣ
XYLS

Κάντ' το Ηλεκτρονικά
ΚΟΥΡΙΟ
APOL


Για τη βάση σεισμολογικών
δεδομένων (1900-σήμερα)
ακολουθείστε τον πιο κάτω
σύνδεσμο:

Για πρόσβαση στα ψηφιακά
συνεχή σεισμολογικά δεδομένα
του δικτύου μας (2013-σήμερα),
ακολουθείστε τον πιο κάτω
σύνδεσμο και επιλέξτε
το δίκτυο "CQ":

Για πληροφορίες σχετικά με τα
Σεισμολογικά Δίκτυα του
Τμήματος, ακολουθείστε
τον πιο κάτω σύνδεσμο:


Άλλοι Σύνδεσμοι:
| Παρακολούθηση των Σεισμών | Τρέχουσα Σεισμικότητα | Αισθητοί Σεισμοί | Πρόσβαση στα Ψηφιακά Σεισμολογικά Δεδομένα | Ψηφιακό Σεισμολογικό Δίκτυο | Αναλογικό Σεισμολογικό Δίκτυο | Σεισμολογικό Κέντρο Λευκωσίας | Σεισμολογικό Κέντρο Μαθιάτη | Χάρτες Σεισμικότητας | Σημαντικοί Σεισμοί | Ιστορικοί Σεισμοί | Εκθέσεις, Μελέτες & Άρθρα | Σεισμοί: Συχνές Ερωτήσεις | Η Σεισμικότητα της Κύπρου |Εκπαιδευτικό Υλικό |

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top