Ελληνικά | Turkçe
Emblem of the Republic of CyprusGeological Survey DepartmentLogo of the Cyprus Survey Department

Home Page | FAQ | Site Map | Links | Contact Us
Search:  
Search
Advanced Search            

INFORMATIONAL LEAFLETS

PrintPrint
ΕλληνικάInformational LeafletsDateDownload Link
Tsunami (GR)October 2017Open Acrobat Reader FileTsunami _2017 www.pdf
Geology of Cyprus (GR)September 2017Open Acrobat Reader FileΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ WEB.pdf
Geology of Cyprus (EN)September 2017Open Acrobat Reader FileGEOLOGY OF CYPRUS WEB.pdf
GROUNDWATER RESOURCES OF CYPRUSDecember 2016Open Acrobat Reader FileGROUNDWATER RESOURCES OF CYPRUS_low.pdf
Troodos Geopark - Annex IV_AppendixDecember 2014Open Acrobat Reader FileAnnexIV_Appendix.pdf
Troodos Geopark - Annex I DocumentDecember 2014Open Acrobat Reader FileAnnexI_SelfEvaluationDocument_Revised.pdf
Troodos Geopark - ApplicationDecember 2014Open Acrobat Reader FileTroodosGeoparkApplication_Revised www.pdf
Troodos Geopark - Annex I SpreadsheetDecember 2014AnnexISelfEvaluationSpreadsheet.xlsx
Troodos Geopark - Annex IIDecember 2014Open Acrobat Reader FileAnnexII_GeologicalHeritage_Revised.pdf
Troodos Geopark - Annex IIIDecember 2014Open Acrobat Reader FileAnnexIIIUnescoAndGeologicalSocietySupportLetter.pdf
Landslides in Cyprus and Their Consequences to the Built Environment (GR)October 2013Open Acrobat Reader Filekatolisthiseis_gr.pdf
Landslides in Cyprus and Their Consequences to the Built Environment (EN)October 2013Open Acrobat Reader FilelandslidesCyprus.pdf
The Seismicity of Cyprus (GR)October 2012Open Acrobat Reader Fileseismology_GR.pdf
The Seismicity of Cyprus (EN)October 2012Open Acrobat Reader Fileseismology_EN.pdf
Geomorphosites (GR)September 2011Open Acrobat Reader FileGeomorphoGR.pdf
Geomorphosites (EN)September 2011Open Acrobat Reader FileGeomorphoEN.pdf
Προστασία των νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (GR)November 2010Open Acrobat Reader FileNitro pollution.pdf
Minerals and Rocks in the daily lives of humans (GR)October 2009Open Acrobat Reader FileTheBuildingAndDecorativeStonesOfCyprus_GR.pdf
Minerals and Rocks in the daily lives of humans (EN)October 2009Open Acrobat Reader FileMineralsAndRocksInTheDailyLivesOfHumans_ EN.pdf
The Building And Decorative Stones Of Cyprus (GR)December 2008Open Acrobat Reader FileTheBuildingAndDecorativeStonesOfCyprus_GR.pdf
The Building And Decorative Stones Of Cyprus (EN)December 2008Open Acrobat Reader FileTheBuildingAndDecorativeStonesOfCyprus_EN.pdf
Applications Of Geophysical Method In Cyprus (GR)December 2008Download Gif FileApplicationsOfGeophysicalMethodInCyprus_GR.jpg
Applications Of Geophysical Method In Cyprus (EN)December 2008Download Gif FileApplicationsOfGeophysicalMethodInCyprus_EN.jpg
Potential Sources of Soil Contamination in Cyprus (GR)December 2008Download Gif FilePotentialSourcesOfSoilContaminationInCyprusGR.jpg
Potential Sources of Soil Contamination in Cyprus (EN)December 2008Download Gif FilePotentialSourcesOfSoilContaminationInCyprusEN.jpg
Karstic Phenomena - Problems in Gypsum Rocks of Cyprus (GR)December 2008Open Acrobat Reader FileKarsticPhenomena_GR.pdf
Karstic Phenomena - Problems in Gypsum Rocks of Cyprus (EN)December 2008Open Acrobat Reader FileKarsticPhenomena_EN.pdf
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και οι Υπηρεσίες του (GR)December 2008Download Gif FileGSD.jpg
Το Φαινόμενο Τσουνάμι (GR)December 2008Download Gif FileTsunami.jpg
Οδηγία 2006/118/ΕΚ - Προστασία των Υπογειων Υδάτων από τη Ρύπανση και Υποβάθμιση (GR)December 2008Download Gif Fileodigia2006_118.jpg
Groundwater Resources of Cyprus (GR)September 2007Download Gif FileGroundwaterResourcesCyprus_GR.jpg
Groundwater Resources of Cyprus (EN)September 2007Download Gif FileGroundwaterResourcesCyprus_EN.jpg
Environmental Programmes and Research (GR)September 2007Download Gif FileEnviromentalProgrammesAndResearch_GR.jpg
Environmental Programmes and Research (EN)September 2007Download Gif FileEnviromentalProgrammesAndResearch_EN.jpg
The Significance of Microzonation Studies on the Seismic Risk Assessment (EN)August 2004Download Gif FileTheSignificanceOfMicrozonationStudiesOnTheSeismicRiskAssessmentEN.jpg
Cyprus Geological Survey (GR)August 2001Download Gif FileCyprusGeologicalSurveyGR.jpg
Cyprus Geological Survey (EN)August 2001Download Gif FileCyprusGeologicalSurveyEN.jpg
Geology of Cyprus (GR)August 2002Download Gif FileGeologyOfCyprusGR.jpg
Geology of Cyprus (EN)August 2002Download Gif FileGeologyOfCyprusEN.jpg
The Significance of Microzonation Studies on the Seismic Risk Assessment (GR)August 2004Download Gif FileTheSignificanceOfMicrozonationStudiesOnTheSeismicRiskAssessmentGR.jpg
The Mineral Resourses of Cyprus (GR)August 2004Download Gif FileTheMineralResourcesOfCyprusGR.jpg
The Mineral Resourses of Cyprus (EN)August 2004Download Gif FileTheMineralResourcesOfCyprusEN.jpg
Enviromental Rehabilitation Asbestos Mine Cyprus (GR)August 2004Download Gif FileEnviromentalRehabilitationAsbestosMineCyprusGR.jpg
Enviromental Rehabilitation Asbestos Mine Cyprus (EN)August 2004Download Gif FileEnviromentalRehabilitationAsbestosMineCyprusEN.jpg
Engineering Geology Section of the Cyprus Geological Survey (GR)August 2004Download Gif FileEngineeringGeologySectionOfGSD_GR.jpg
Engineering Geology Section of the Cyprus Geological Survey (EN)August 2004Download Gif FileEngineeringGeologySectionOfGSD_EN.jpg
Copper and Copper Mines in Cyprus (GR)August 2005Download Gif FileCopperAndCopperMinesInCyprusGR.jpg
Copper and Copper Mines in Cyprus (EN)August 2005Download Gif FileCopperAndCopperMinesInCyprusEN.jpg


Best viewed with MS Internet Explorer 5.5+ and Netscape Navigator 6.2+

© 2005 - 2019 Republic of Cyprus, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment
Geological Survey Department
Home Page | Governement Web Portal | Disclaimer | Webmaster