Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

GIS Δεδομένα προς πώληση


Όλα τα Ψηφιακά Γεωγραφικά Δεδομένα (GIS) προς πώληση είναι σε μορφή Διανυσματικών Δεδομένων (shapefiles), με Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς UTM WGS 1984, Ζώνη 36N.


Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (5%).


Σημειώστε ότι το Τ.Γ.Ε. πωλεί μόνο πρωτότυπα αντίγραφα των Ψηφιακών Γεωγραφικών Δεδομένων (GIS Vector Data). Δεν πωλούνταν και δεν παρέχονται φωτοαντίγραφα, σαρωμένες ή ψηφιακές εικόνες (jpg, gif, pdf).

Μπορείτε να αγοράσετε τις εκδόσεις και τα Ψηφιακά Γεωγραφικά Δεδομένα του Τμήματος με τους δυο πιο κάτω τρόπους:
1. Εάν ζείτε στην Κύπρο, μπορείτε να έρθετε στα γραφεία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης στη Λεύκωνος 1, στο Στρόβολο, για να αγοράσετε τα GIS δεδομένα σε ψηφιακό δίσκο. 
2. Εάν επιθυμείτε να σας αποσταλούν ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε πρέπει πρώτα να στείλετε μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο 
director@gsd.moa.gov.cy ή να στείλετε επιστολή στο "Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 1415, Λευκωσία, Κύπρος" για να πάρετε τη κοστολόγηση των στοιχείων για τα οποία ενδιαφέρεστε. Η κοστολόγηση θα περιλαμβάνει τη τιμή των στοιχείων + ΦΠΑ + ταχυδρομικά τέλη. Στη συνέχεια πρέπει να καταθέσετε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Swift code: CBCYCY2NFBU) το ποσό αυτό (πέραν τραπεζικών επιβαρύνσεων) μέσω του Target 2 για τη πίστωση του λογαριασμού του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, A/C No CY16001000010000000006001010 σε πίστωση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Δωρεάν gis δεδομένα μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε απο τη γεωπύλη (geoportal) που αναπτύχθηκε πρόσφατα για να ικανοποιήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 43(Ι)/2010.

Δείτε σε χάρτη τα GIS δεδομένα τα οποία διατίθενται προς πώληση ΕΔΩ.

Βρείτε σε πίνακα τα GIS δεδομένα τα οποία διατίθενται προς πώληση στο πιο κάτω αρχείο.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PublicationsGSD_2020.pdfNo documents foundBack To Top