Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών πανίδας στην Κύπρο. Από την αποκατάσταση των μικροενδιαιτημάτων έως τη συνεκτικότητα του τοπίου» - ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/000247 Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2014Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης D5 του Έργου ICOSTACY (εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια και κατάρτιση του προσωπικού) διοργανώνεται Συνάντηση Εργασίας (workshop) για τα είδη πανίδας του Έργου. Στη Συνάντηση Εργασίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στο έργο για τα είδη πανίδας και τα ενδιαιτήματά τους, οι δράσεις και τα μέτρα διατήρησης, προστασίας και αποκατάστασης. Επιπρόσθετα, θα επισημανθούν τα πορίσματα του έργου από την άποψη της διαχείρισης των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

Η Συνάντηση Εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Καϊμακλίου «οι Μύλοι», Κωνσταντινουπόλεως 4, Καϊμακλί, Λευκωσία, τη Δευτέρα 17 Μαρτίου, 2014 και ώρα 9:00 π.μ.

Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα, ενώ για τις παρουσιάσεις στα αγγλικά θα υπάρχει σύστημα διερμηνείας.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Workshop GR-Agenda.pdf


Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων