Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

Αποτελέσματα έργουΗ πορεία υλοποίησης του έργου ICOSTACY εξελίσσεται ομαλά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές δράσεις, οι οποίες αφορούσαν:
Α) την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών πανίδας που ασχολείται το έργο
Β) τεχνικές μελέτες για τα μικρής κλίμακας έργα (παραγωγή τεσσάρων τεχνικών μελετών για τις δράσεις C1.1 κατασκευή μικρών λιμνών και ποταμοφράκτη, C2 αποκατάσταση κτιρίων για τα χειρόπτερα, C2 αποκατάσταση γαλαριών για τα χειρόπτερα, C4 δημιουργία ασφαλών υπόγειων περασμάτων για τα ερπετά)
Γ) μελέτες για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προαναφερόμενων έργων μικρής κλίμακας
Δ) εκτίμηση της μελλοντικής προοπτικής των επιλεγμένων ειδών με σενάρια κλιματικής αλλαγής.

Οι περισσότερες από τις δράσεις διατήρησης έχουν επίσης ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμά τους. Αναλυτικά:
1) Η δράση C1 έχει πραγματοποιηθεί με την κατασκευή ποταμοφράκτη στην περιοχή Άλυκος ποταμός-Άγιος Σωζόμενος. Οι μικρές λίμνες για τη νεροχελώνα, καθώς και το λιμνίο για το νερόφιδο ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο 2013.
2) Η δράση C2 έχει ολοκληρωθεί με την αποκατάσταση 13 εγκαταλελειμμένων κτιρίων και 5 γαλαριών, τα οποία λειτουργούν ως ενδιαιτήματα για τα χειρόπτερα και την τοποθέτηση θερμοπαγίδων και bat boxes σε επιλεγμένα σημεία.
3) Η δράση C3 έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, με την κατασκευή σωρών από πέτρες και ξερολιθιών που λειτουργούν ως κρυψώνα για τα ερπετά και άλλα είδη. Η χρήση τους κρίθηκε σημαντική και ζητήθηκε η κατασκευή επιπλέον σωρών από πέτρες και ξερολιθιών, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος Νοεμβρίου 2013.
4) Η δράση C4 ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία τριών ασφαλών υπόγειων περασμάτων για τα ερπετά στην περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και στον Άλυκο ποταμό-Άγιο Σωζόμενο.
5) Η δράση C5 αφορά τη δημιουργία φυτείας καρποφόρων δέντρων για την αιγυπτιακή νυχτερίδα και έχει ολοκληρωθεί από το καλοκαίρι 2012.
6) Η δράση C6, ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία τεσσάρων λιμνίων που λειτουργούν ως ενδιαίτημα για τη νυχτοπεταλούδα, την ομαδοποίηση και σηματοδότηση δέντρων, καθώς και τη δημιουργία τεσσάρων φυτειών που αποτελούν ενδιαίτημα για το κυπριακό σκαθάρι.
7) Η δράση C7 αφορά την απομάκρυνση ξενικών ειδών που απειλούν τα ενδημικά είδη της Κύπρου και βρίσκεται σε εξέλιξη.
8) Τέλος, η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία και η γενετική της διατήρησης (δράση C8) βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη ως το τέλος του έργου.

Οι δράσεις επικοινωνίας του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη, με ορισμένες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Συγκεκριμένα, η προβολή του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη (δράση D1) και αναμένεται να παραχθούν τηλεοπτικά/ραδιοφωνικά σποτ, καθώς και ένα βίντεο ντοκυμαντέρ για το έργο (δράση D2). Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης ετοιμάστηκε εικονογραφημένο βιβλίο σε μορφή λευκώματος, το οποίο αναμένεται να διανεμηθεί σε βιβλιοθήκες των τοπικών αρχών, σχολεία και άλλες ομάδες, στις αρχές του 2014. Οι ενημερωτικές πινακίδες έχουν τοποθετηθεί σε περιοχές του προγράμματος και οι πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος έχουν ολοκληρωθεί στην ψηφιακή τους μορφή και τοποθετήθηκαν στις επιλεγμένες περιοχές (δράσεις D6 και D3, αντίστοιχα).
Η εκπαιδευτική φορητή βαλίτσα έχει ολοκληρωθεί και κυκλοφορεί σε σχολεία για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της (δράση D4).
Τα σεμινάρια βρίσκονται σε εξέλιξη (δράση D5) και οι δράσεις Ε που αφορούν τη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου εξελίσσονται ομαλά.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Project Progres_GR.pdf


Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων