Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

Εκπαιδευτικό/ενημερωτικό σεμινάριο για το προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση των φυσικών/αγροτικών περιοχών.Την Τρίτη 21/5/2013 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο της δράσης D5 του Προγράμματος ICOSTACY για το προσωπικό το οποίο εμπλέκεται στη διαχείριση των φυσικών/αγροτικών περιοχών. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος για τα είδη, τις δράσεις και τα μέτρα διατήρησης, προστασίας και αποκατάστασης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στη Λευκωσία, στις 9.00 πμ.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Programme fisrt staff seminar_21.5.13.pdf


Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων