Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

Επικοινωνία


  Ανάδοχος Φορέας:
  Τμήμα Περιβάλλοντος
  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  28ης Οκτωβρίου 20-22
  Έγκωμη
  2414 Λευκωσία
  Κύπρος

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.icostacy@gmail.com
  Τηλ: 00357 22408921 (κα Έλενα Ερωτοκρίτου)
  00357 22408945 (κα Έρση Μακρυκώστα)

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων