Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

Αντικείμενο του Προγράμματος


Αντικείμενο του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 20 επιλεγμένων ειδών πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, σε 14 περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου. Η επίτευξη του στόχου αυτού, επιδιώκεται μέσω της εφαρμογής διακριτών δράσεων διατήρησης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προστασία, αποκατάσταση και δημιουργία νέων μικροενδιαιτημάτων για τα επιλεγμένα είδη.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στα παρακάτω αντικείμενα:

  1. Προστασία των 20 επιλεγμένων ειδών και βελτίωση των ενδιαιτημάτων τους, στις επιλεγμένες περιοχές του δικτύου NATURA 2000.
  2. Ενίσχυση της γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης αυτών των ειδών στην Κύπρο.
  3. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των χρηστών των επιλεγμένων περιοχών και του κοινού, με έμφαση στα συγκεκριμένα είδη.
  4. Αναζήτηση ενδείξεων και παρουσίαση προτάσεων για την ενίσχυση της συνεκτικότητας του οικολογικού τοπίου στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, στην Κύπρο.


Ημερολόγιο
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων