Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

Συνεργάτες


Ανάδοχος του Προγράμματος είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στην Κύπρο και εταίροι του το Τμήμα Δασών και Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του ίδιου Υπουργείου, καθώς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η εταιρία ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ και η εταιρία ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων.Ημερολόγιο
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων