Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

ΕρπετάShow details for Natrix natrix cypriacaNatrix natrix cypriaca

Hide details for Hierophis cypriensisHierophis cypriensis

Το κυπριακό φίδι είναι από τη φύση του σπάνιο είδος. Απαντάται σε δασικές περιοχές σε υψόμετρο (500-1400m), όπως επίσης και κοντά σε νερό, πιθανόν λόγω υψηλότερης διαθεσιμότητας σε τροφή. Έχουν αναφερθεί απειλές του είδους, κυρίως μέσω της δίωξης και υλοτόμησης.
Προτεραιότητα για το είδος είναι η συλλογή δεδομένων για την κατανομή του και η εύρεση νέων περιοχών που θα συμβάλλουν στην περιγραφή της κατανομής του και θα ορίσουν τις προτιμήσεις του σε σχέση με το ενδιαίτημα. Επιπλέον, προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία κατάλληλων μικροενδιαιτημάτων στις περιοχές που είναι γνωστό ότι απαντάται το είδος, καθώς και ο εντοπισμός ανακολουθιών στους υπο-πληθυσμούς του, μέσω της γενετικής.


Show details for Mauremys rivulataMauremys rivulata


Ημερολόγιο
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων