Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

ΑσπόνδυλαHide details for Propomacrus cypriacusPropomacrus cypriacus

Παρά το γεγονός, ότι η κατάσταση του πληθυσμού του Propomacrus cypriacus στην Κύπρο είναι άγνωστη, το είδος απαντάται σε μικρούς και απομονωμένους πληθυσμούς. Απειλείται από συλλογή για εμπορικούς σκοπούς, απώλεια ενδιαιτήματος και κατάτμησή του λόγω υλοτόμησης, αλλαγής χρήσης γης κτλ.
Προτεραιότητα για το είδος είναι η συλλογή δεδομένων για την κατανομή του και η εύρεση νέων περιοχών που θα συμβάλλουν στην περιγραφή της κατανομής του και θα ορίσουν τις προτιμήσεις του σε σχέση με το ενδιαίτημα. Επίσης, είναι απαραίτητος ο εντοπισμός ανακολουθιών στους υπο-πληθυσμούς του, μέσω της γενετικής.


Show details for Callimorpha quadripunctariaCallimorpha quadripunctaria


Ημερολόγιο
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων