ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασπόνδυλα


Hide details for Propomacrus cypriacusPropomacrus cypriacus

Παρά το γεγονός, ότι η κατάσταση του πληθυσμού του Propomacrus cypriacus στην Κύπρο είναι άγνωστη, το είδος απαντάται σε μικρούς και απομονωμένους πληθυσμούς. Απειλείται από συλλογή για εμπορικούς σκοπούς, απώλεια ενδιαιτήματος και κατάτμησή του λόγω υλοτόμησης, αλλαγής χρήσης γης κτλ.
Προτεραιότητα για το είδος είναι η συλλογή δεδομένων για την κατανομή του και η εύρεση νέων περιοχών που θα συμβάλλουν στην περιγραφή της κατανομής του και θα ορίσουν τις προτιμήσεις του σε σχέση με το ενδιαίτημα. Επίσης, είναι απαραίτητος ο εντοπισμός ανακολουθιών στους υπο-πληθυσμούς του, μέσω της γενετικής.


Show details for Callimorpha quadripunctariaCallimorpha quadripunctaria© 2011 - 2015 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247