Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

ΑσπόνδυλαHide details for Propomacrus cypriacusPropomacrus cypriacus

Παρά το γεγονός, ότι η κατάσταση του πληθυσμού του Propomacrus cypriacus στην Κύπρο είναι άγνωστη, το είδος απαντάται σε μικρούς και απομονωμένους πληθυσμούς. Απειλείται από συλλογή για εμπορικούς σκοπούς, απώλεια ενδιαιτήματος και κατάτμησή του λόγω υλοτόμησης, αλλαγής χρήσης γης κτλ.
Προτεραιότητα για το είδος είναι η συλλογή δεδομένων για την κατανομή του και η εύρεση νέων περιοχών που θα συμβάλλουν στην περιγραφή της κατανομής του και θα ορίσουν τις προτιμήσεις του σε σχέση με το ενδιαίτημα. Επίσης, είναι απαραίτητος ο εντοπισμός ανακολουθιών στους υπο-πληθυσμούς του, μέσω της γενετικής.


Hide details for Callimorpha quadripunctariaCallimorpha quadripunctaria

Είναι πολύ κοινό είδος, με ευρεία κατανομή στην Ευρώπη. Προτιμά ενδιαιτήματα σε δασικά οικοσυστήματα και ειδικότερα υδάτινα ενδιαιτήματα και συγκεκριμένα, ρυάκια. Λόγω έλλειψης δεδομένων για το είδος από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία, είναι δύσκολη η εκτίμηση της κατάστασής του στην περιοχή της Μεσογείου. Απειλείται από συλλέκτες πεταλούδων, απώλεια ενδιαιτήματος και κατάτμησή του λόγω υλοτόμησης, αλλαγής χρήσης γης κτλ.
Προτεραιότητα για το είδος είναι η συλλογή δεδομένων για την κατανομή του και η εύρεση νέων περιοχών που θα συμβάλλουν στην περιγραφή της κατανομής του και θα ορίσουν τις προτιμήσεις του σε σχέση με το ενδιαίτημα. Επίσης, είναι απαραίτητος ο εντοπισμός ανακολουθιών στους υπο-πληθυσμούς του, μέσω της γενετικής.


Ημερολόγιο
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων