Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Διαφώτιση


Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Αποσταγματοποιού (Τ.Γ)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Γεωργίας

Περιγραφή:

Ενημέρωση για έκδοση πιστοποιητικού εγκεκριμένου αποσταγματοποιού.Διαδικασία:

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων.Απαιτούμενα Έγγραφα:
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα