Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Ημερήσιες / μηνιαίες / ετήσειες ποσότητες βροχόπτωσης, χάρτες βροχόπτωσης ( Τ.Μ )


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Μετεωρολογίας

Περιγραφή:

Οι ημερήσιες ποσότητες βροχής και οι διορθωμένες μηνιαίες και ετήσιες αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη μέρα κάθε συμβάντος βροχόπτωσης.Διαδικασία:  Απαιτούμενα Έγγραφα:
   Σχετικοί Σύνδεσμοι:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

   Καιρός

   Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

   ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

   Ποιότητα Αέρα