Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Πρόγνωση καιρού από μοντέλο / προγνωστικοί χάρτες (Τ.Μ.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Μετεωρολογίας

Περιγραφή:

Οι χάρτες καιρού εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και ανανεώνονται καθημερινά.Διαδικασία:  Απαιτούμενα Έγγραφα:
   Σχετικοί Σύνδεσμοι:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

   Καιρός

   Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

   ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

   Ποιότητα Αέρα