Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Πληροφόρηση για διαδικασία ΝΕΑΣ εγγραφής/έγκρισης εγκατάστασης επιχείρησης Ζωοτροφών και ενδιαμέσων (Τ.Γ.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Γεωργίας

Περιγραφή:

Απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια εγκατάσταση για εγγραφή ή έγκριση της με βάση την Νομοθεσία των ΖωοτροφώνΔιαδικασία:

Ο ενδιαφερόμενος θα προσέρχεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη με σκοπό την πληροφόρηση του για τις διαδικασίες που απαιτούνται και τα προαπαιτούμενα με σκοπό την εγγραφή ή την έγκριση της εγκατάστασης του με βάση τη σχετική Νομοθεσία για παρασκευή ή εμπορία ζωοτροφών.Απαιτούμενα Έγγραφα:
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα