Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μη εμπορικού χαρακτήρα και θέματα υγείας των ζώων (Κ.Υ)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Περιγραφή:

Θα παρέχονται πληροφορίες για τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από απόψεως υγείας των ζώων, ταυτοποίησης και ελέγχου των συνοδευτικών εγγράφων κατά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς.Διαδικασία:

Παραλαβή του ενημερωτικού εντύπου (βιβλιαράκι) μπορεί να γίνεται από τα κεντρικά γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.Απαιτούμενα Έγγραφα:
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα