Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Διαφώτιση


Έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) (Τ.Γ.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Γεωργίας

Περιγραφή:

Έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη(ΠΓΕ).Διαδικασία:

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων.Απαιτούμενα Έγγραφα:
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα