Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Τ.Π.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Περιβάλλοντος

Περιγραφή:

Ενημερωτικό έντυπο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
Αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπου οι αναθετούσες αρχές συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας.Διαδικασία:  Απαιτούμενα Έγγραφα:


   Συνοδευτικά Έγγραφα:

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.pdf   Σχετικοί Σύνδεσμοι:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

   Καιρός

   Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

   ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

   Ποιότητα Αέρα