Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Εκπαίδευση


Δήλωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ορθή και Ασφαλή Χρήση Αλυσοπριόνων (Τ.Δ. 513)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Δασών

Περιγραφή:

Η Δήλωση Συμμετοχής αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην ορθή και ασφαλή χρήση αλυσοπρίονων.Διαδικασία:

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επισυνάπτεται.Απαιτούμενα Έγγραφα:


  Συνοδευτικά Έγγραφα:

  Δ. 513.pdf Τ.Δ. 513.pdf  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα