Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Εκπαίδευση


Αίτηση για Συμμετοχή / Φοίτηση σε Προγράμματα Εκπαίδευσης στο Δασικό Κολλέγιο (Τ.Δ.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Δασών

Περιγραφή:

Τα έντυπα για φοίτηση στο Δασικό Κολλέγιο θα είναι διαθέσιμα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη όταν και εάν προκηρυχθούν νέες θέσεις. Σε τέτοια περίπτωση θα ετοιμαστούν οδηγίες, θα ενημερωθεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη και τα σχετικά έντυπα θα διατεθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.Διαδικασία:

Τα έντυπα για φοίτηση στο Δασικό Κολλέγιο θα είναι διαθέσιμα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη όταν και εάν προκηρυχθούν νέες θέσεις. Σε τέτοια περίπτωση θα ετοιμαστούν οδηγίες, θα ενημερωθεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη και τα σχετικά έντυπα θα διατεθούν και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.Απαιτούμενα Έγγραφα:
Σχετικοί Σύνδεσμοι:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα