Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Εποχικές προγνώσεις καιρού (Τ.Μ)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Μετεωρολογίας

Περιγραφή:

Οι προγνώσεις εκδίδονται στις 15 κάθε μήνα και αναφέρονται στην επόμενη τριμηνία.Διαδικασία:  Απαιτούμενα Έγγραφα:
   Σχετικοί Σύνδεσμοι:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

   Καιρός

   Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

   ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

   Ποιότητα Αέρα