Αιτήσεις
Πληρωμές
Προσφυγές
Ενημέρωση
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Τα 100 σημαντικότερα είδη ψαριών των Κυπριακών Θαλασσών, 2011 (Τ.Α.Θ.Ε.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Περιγραφή:

Τα 100 σημαντικότερα είδη ψαριών των Κυπριακών Θαλασσών, 2011Διαδικασία:

Παραλαβή του ενημερωτικού εντύπου (βιβλιαράκι) από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.Απαιτούμενα Έγγραφα:


    Συνοδευτικά Έγγραφα:

    Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τα 100 σημαντικότερα είδη ψαριών των Κυπριακών Θαλασσών.pdf    Σχετικοί Σύνδεσμοι:

    _______________________________________________
    Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής