Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Διαφώτιση


Έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) (Τ.Γ)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Γεωργίας

Περιγραφή:

Ενημέρωση για έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης οίνου με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.Διαδικασία:

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων.Απαιτούμενα Έγγραφα:
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα