Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Πληροφόρηση/ενημέρωση για τη νομοθεσία για την εμπορία του κρέατος πουλερικών (T.Γ.82)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Γεωργίας

Περιγραφή:

Πληροφοριακό υλικό που αφορά τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία του κρέατος πουλερικών (διαδικασία αδειοδότησης εγκαταστάσεων για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών)Διαδικασία:

Διάθεση εντύπων από τον Κλάδο Χοιροτροφίας/Πτηνοτροφίας, από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη και από την ιστοσελίδα του Τμήματος ΓεωργίαςΑπαιτούμενα Έγγραφα:


Συνοδευτικά Έγγραφα:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΓ 82-Πληροφόρηση, ενημέρωση για τη νομοθεσία για την παραγωγή κρέατος.pdfΣχετικοί Σύνδεσμοι:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα