Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) (Τ.Π.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Περιβάλλοντος

Περιγραφή:

Ενημερωτικό Έντυπο για το EMAS, ένα εθελοντικό σύστημα για εταιρείες και άλλους φορείς που δεσμεύονται να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.Διαδικασία:Απαιτούμενα Έγγραφα:


Συνοδευτικά Έγγραφα:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS.pdfΣχετικοί Σύνδεσμοι:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα