Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Γεωργικά Τεμάχια που εμπίπτουν σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 ( Τ.Π.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Περιβάλλοντος

Περιγραφή:

Ο αγρότης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης που διέπει την περιοχή και πιο συγκεκριμένα για το είδος της ανάπτυξης και χρήσης που μπορούν να υλοποιηθούν στα τεμάχια τους.Διαδικασία:Απαιτούμενα Έγγραφα:
Σχετικοί Σύνδεσμοι:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα