Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Τελευταία Νέα


ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΚΑΜΑ Τ.Δ. 67/2019

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΚΑΜΑ Τ.Δ. 67/2019
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/1F9C788E1B12730CC22584D600403F65?OpenDocument
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα