Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Ενδοκοινοτικό εμπόριο, εισαγωγή ζώων και προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από τρίτες χώρες (Κ. Υ)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Περιγραφή:

Τα προϊόντα και τα ζώα που αποστέλλονται από τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. στην Κύπρο, και αντίστροφα, δεν ελέγχονται στα σημεία εισόδου- λιμάνια ή αεροδρόμια- της Δημοκρατίας ή των κρατών μελών, αλλά στον τόπο προορισμού τους δειγματοληπτικά και χωρίς διακρίσεις με βάση πρόγραμμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Αντίθετα, τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από τρίτες χώρες ελέγχονται στα σύνορα της Δημοκρατίας, σε συνοριακά Κέντρα Κτηνιατρικών Ελέγχων, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή της Ε.Ε. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα παρέχουν πληροφορίες για τις απαιτήσεις του ενδοκοινοτικού εμπορίου και της εισαγωγής ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες.Διαδικασία:

Παραλαβή του ενημερωτικού εντύπου (βιβλιαράκι) μπορεί να γίνεται από τα κεντρικά γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.Απαιτούμενα Έγγραφα:
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα